Daltononderwijs

Wij werken volgens de principes van het Daltononderwijs:

  • vrijheid van keuze (zonder vrijheid is echt leren niet mogelijk)
  • zelfstandigheid (verantwoordelijkheid dragen voor eigen handelen)
  • samenwerking

In de praktijk

In de dagelijkse praktijk betekent dit het volgende. Wij werken veel met taakwerk. Bij taakwerk bepalen onze leerkrachten welke taken gemaakt moeten worden. De leerlingen bepalen zelf hoe, waar en in welke volgorde zij hun taken afwerken. Zij hebben inspraak in de keuzeopdrachten. Wij betrekken ze zoveel mogelijk bij de bedoeling van de opdrachten. Het gaat om het ‘leren leren’. Om het zelfstandig leren werken en het nemen van verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes. Onze leerkrachten begeleiden die keuzes en helpen de leerlingen waar nodig.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden